• Εμβαδόν : 2.000 τ.μ.
  • Έναρξη: 2019
  • Ολοκλήρωση: 2019
  • Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A Αρχιτέκτονες
  • Η/Μ Μελέτες: Tekem
  • Project Management: Σωτήρης Παπανικολάου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ

(2019)

Εμβαδόν : 2.000 τ.μ.

Έναρξη: 2019

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A Αρχιτέκτονες

Η/Μ Μελέτες: Tekem

Project Management: GRADE Engineers