• ΕΜΒΑΔΟΝ: 40 τ.μ.
 • ΕΝΑΡΞΗ: 2023
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2024
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: GRADE ENGINEERING
 • Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: GRADE ENGINEERING
 • PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
 • ΕΜΒΑΔΟΝ : 150 τ.μ.
 • ΕΝΑΡΞΗ: 2022
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2022
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΙΑΣ ΠΙΤΣΙΟΣ
 • Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: CONAP
 • PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ
 • Εμβαδόν: 180 τ.μ,
 • Έναρξη: 2017
 • Ολοκλήρωση: 2019
 • Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
 • Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης
 • Η/Μ Μελέτες: Melcon
 • Project Manager: Grade Engineering
 • Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος
 • Εμβαδόν : 200 τ.μ.
 • Έναρξη: 2013
 • Ολοκλήρωση: 2017
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineering
 • Εμβαδόν : 1060 τ.μ.
 • Έναρξη: 2009
 • Ολοκλήρωση: 2010
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineering

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

(2024)

ΕΜΒΑΔΟΝ: 40 τ.μ.

ΕΝΑΡΞΗ: 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2024

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: GRADE ENGINEERING

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: GRADE ENGINEERING

PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΛΙΣΙΑ

(2022)

ΕΜΒΑΔΟΝ: 150τ.μ.

ΕΝΑΡΞΗ: 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΙΑΣ ΠΙΤΣΙΟΣ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: CONAP

PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ : ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

(2019)

Εμβαδόν: 180 τ.μ.

Έναρξη: 2017

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης

Η/Μ Μελέτες: Melcon

Project Manager: GRADE Engineering

Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

(2017)

Εμβαδόν : 200 τ.μ.

Έναρξη: 2013

Ολοκλήρωση: 2017

Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineering

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

(2010)

Εμβαδόν : 1060 τ.μ.

Έναρξη: 2009

Ολοκλήρωση: 2010

Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineering