• Εμβαδόν: 180 τ.μ,
 • Έναρξη: 2017
 • Ολοκλήρωση: 2019
 • Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
 • Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης
 • Η/Μ Μελέτες: Melcon
 • Project Manager: Grade Engineers
 • Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος
 • Εμβαδόν : 1060 τ.μ.
 • Έναρξη: 2009
 • Ολοκλήρωση: 2010
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Εμβαδόν : 200 τ.μ.
 • Έναρξη: 2013
 • Ολοκλήρωση: 2017
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineers

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

(2019)

Εμβαδόν: 180 τ.μ.

Έναρξη: 2017

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης

Η/Μ Μελέτες: Melcon

Project Manager: GRADE Engineers

Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

(2010)

Εμβαδόν : 1060 τ.μ.

Έναρξη: 2009

Ολοκλήρωση: 2010

Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineers

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

(2017)

Εμβαδόν : 200 τ.μ.

Έναρξη: 2013

Ολοκλήρωση: 2017

Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineers