• Εμβαδόν : 2.000 τ.μ.
 • Έναρξη: 2019
 • Ολοκλήρωση: 2019
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A Αρχιτέκτονες
 • Η/Μ Μελέτες: Tekem
 • Project Management: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Εμβαδόν: 180 τ.μ,
 • Έναρξη: 2017
 • Ολοκλήρωση: 2019
 • Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας
 • Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης
 • Η/Μ Μελέτες: Melcon
 • Project Manager: Grade Engineers
 • Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος
 • Εμβαδόν : 1060 τ.μ.
 • Έναρξη: 2009
 • Ολοκλήρωση: 2010
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Εμβαδόν : 200 τ.μ.
 • Έναρξη: 2013
 • Ολοκλήρωση: 2017
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Εμβαδόν : 27τ.μ.
 • Έναρξη: 2021
 • Ολοκλήρωση: 2021
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: En Route
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Εμβαδόν: 200 τ.μ.
 • Έναρξη : 2020
 • Ολοκλήρωση: 2020
 • Αρχιτεκτονική μελέτη: en-route-architecture
 • Η/Μ μελέτες: Conap
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Φωτογράφος: Μαριάννα Μπίστη
 • Εμβαδόν : 80 τ.μ.
 • Έναρξη: 2017
 • Ολοκλήρωση:  2018
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: K – Studio
 • Η/Μ Μελέτες: Conap
 • Project Management: Σωτήρης Παπανικολάου, Κλαίρη Μανώλου
 • Φωτογράφος: Γιώργος Κορδάκης
 • Εμβαδόν : 630 τ.μ.
 • Έναρξη: 2013
 • Ολοκλήρωση: 2014
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Δημήτρης Διονυσιώτης
 • Φωτογράφος: Νίκος Αλεξόπουλος
 • Εμβαδόν: 130 τ.μ.
 • Έναρξη: 2018
 • Ολοκλήρωση: 2018
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: South Architecture
 • Project Management: GRADE Engineers
 • Εμβαδόν : 70 τ.μ.
 • Έναρξη: 2006
 • Ολοκλήρωση:  2007
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου
 • Εμβαδόν : 75 τ.μ.
 • Έναρξη: 2012
 • Ολοκλήρωση: 2014
 • Αρχιτεκτονική μελέτη: Μιχάλης Πετρόπουλος
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Project Management: Μιχάλης Πετρόπουλος
 • Εμβαδόν : 620 τ.μ.
 • Έναρξη: 2007
 • Ολοκλήρωση: 2009
 • Αρχιτέκτονική μελέτη: Μαρία Δαλάκογλου
 • Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου
 • Μηχανολογικά: Πέτρος Κοντός

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ

(2019)

Εμβαδόν : 2.000 τ.μ.

Έναρξη: 2019

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A Αρχιτέκτονες

Η/Μ Μελέτες: Tekem

Project Management: GRADE Engineers

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

(2019)

Εμβαδόν: 180 τ.μ.

Έναρξη: 2017

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτεκτονική μελέτη: Mαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας

Πολ.Μηχανικός: Γιώργος Μπαμπίλης

Η/Μ Μελέτες: Melcon

Project Manager: GRADE Engineers

Φωτογράφος: Γιώργης Γερόλυμπος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

(2010)

Εμβαδόν : 1060 τ.μ.

Έναρξη: 2009

Ολοκλήρωση: 2010

Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineers

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

(2017)

Εμβαδόν : 200 τ.μ.

Έναρξη: 2013

Ολοκλήρωση: 2017

Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineers

ΜΕΖΖΟ ΜΕΖΖΟ FASHION & DESIGN

(2021)

Εμβαδόν : 27τ.μ.

Έναρξη: 2021

Ολοκλήρωση: 2021

Αρχιτέκτονική μελέτη: En Route

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineers

Φωτογράφος: Μαριάνα Μπίστη

KORA BAKERY

(2020)

Εμβαδόν: 200 τ.μ.

Έναρξη : 2020

Ολοκλήρωση: 2020

Αρχιτεκτονική μελέτη: en-route-architecture

Η/Μ μελέτες: Conap

Project Management: GRADE Engineers

Φωτογράφος: Μαριάννα Μπίστη

QUEENBEE BAKEHOUSE

(2018)

Εμβαδόν : 80 τ.μ.

Έναρξη: 2017

Ολοκλήρωση: 2018

Αρχιτέκτονική μελέτη: K – Studio

Η/Μ Μελέτες: Conap

Project Management: Σωτήρης Παπανικολάου, Κλαίρη Μανώλου

Φωτογράφος: Γιώργος Κορδάκης

48 URBAN GARDEN RESTAURANT – BAR

(2014)

Εμβαδόν : 630 τ.μ.

Έναρξη: 2013

Ολοκλήρωση: 2014

Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Δημήτρης Διονυσιώτης

Φωτογράφος: Νίκος Αλεξόπουλος

BIRDMAN JAPANESE PUB

(2018)

Εμβαδόν: 130 τ.μ.

Έναρξη: 2018

Ολοκλήρωση: 2018

Αρχιτέκτονική μελέτη: South Architecture

Project Management: GRADE Engineers

SANTA BOTELLA BAR

(2007)

Εμβαδόν : 70 τ.μ.

Έναρξη: 2006

Ολοκλήρωση: 2007

Αρχιτέκτονική μελέτη: Σωτήρης Παπανικολάου

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗ ΜΙΝΘΗ HΛΕΙΑΣ

(2014)

Εμβαδόν : 75 τ.μ.

Έναρξη: 2012

Ολοκλήρωση: 2014

Αρχιτεκτονική μελέτη: Μιχάλης Πετρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Project Management: Μιχάλης Πετρόπουλος

ΚΑΠΗ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

(2009)

Εμβαδόν : 620 τ.μ.

Έναρξη: 2007

Ολοκλήρωση: 2009

Αρχιτέκτονική μελέτη: Μαρία Δαλάκογλου

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Κοντός Πέτρος