ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

(2024)

ΕΜΒΑΔΟΝ: 40 τ.μ.

ΕΝΑΡΞΗ: 2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2024

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: GRADE ENGINEERING

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: GRADE ENGINEERING

PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING