ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΙΛΙΣΙΑ

(2022)

ΕΜΒΑΔΟΝ: 150τ.μ.

ΕΝΑΡΞΗ: 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΙΑΣ ΠΙΤΣΙΟΣ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ: CONAP

PROJECT MANAGER: GRADE ENGINEERING

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ : ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ