ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

(2017)

Εμβαδόν : 200 τ.μ.

Έναρξη: 2013

Ολοκλήρωση: 2017

Αρχιτέκτονική μελέτη: ESE Studio

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineering