ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗ ΜΙΝΘΗ HΛΕΙΑΣ

(2014)

Εμβαδόν : 75 τ.μ.

Έναρξη: 2012

Ολοκλήρωση: 2014

Αρχιτεκτονική μελέτη: Μιχάλης Πετρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Project Management: Μιχάλης Πετρόπουλος