ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

(2010)

Εμβαδόν : 1060 τ.μ.

Έναρξη: 2009

Ολοκλήρωση: 2010

Αρχιτέκτονική μελέτη: KOIS Architects

Πολιτικός Μηχανικός: Σωτήρης Παπανικολάου

Μηχανολογικά: Παναγιώτης Παπανικολάου

Project Management: GRADE Engineering