ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ

(2019)

Εμβαδόν : 2.000 τ.μ.

Έναρξη: 2019

Ολοκλήρωση: 2019

Αρχιτέκτονική μελέτη: AK-A Αρχιτέκτονες

Η/Μ Μελέτες: Tekem

Project Management: GRADE Engineering