ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σχεδιασμός και σύνταξη μελετών κτιριακών έργων
  • Μελέτες εφαρμογής κτιριακών έργων
  • Διαχείριση και επίβλεψη έργων
  • Κατασκευή και αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση και διεκπεραίωση μελετών κτιριακών έργων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εκπαιδευτηρίων, ξενοδοχειακών μονάδων κ.α.) σε όλη την Ελλάδα μέσω του προσωπικού μας και των εξωτερικών μας συνεργατών.
Μερικές από τις κατηγορίες μελετών που ασχολούμαστε:
- Στατικές μελέτες.
- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
- Τοπογραφικές μελέτες.
- Γεωτεχνικές μελέτες.
- Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων.
- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Μελέτες σκοπιμότητας.
Η μεγάλη μας εμπειρία σε κτιριακά έργα μας δίνει την δυνατότητα εκπόνησης μελετών εφαρμογής για έργα υψηλών απαιτήσεων.
Παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης κτιριακών έργων, από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωση τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
– Χρονικός προγραμματισμός έργου.
– Σύνταξη προμετρήσεων εργασιών.
– Αξιολόγηση προσφορών υπεργολάβων.
– Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών.
– Κοστολόγηση εργασιών και σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
– Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών.
– Επιμετρήσεις και έλεγχος πιστοποιήσεων εργολάβων.
– Διαδικασία παραλαβής έργου.
– Σύνταξη σχεδίων as build.
Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, την υποβολή αιτήσεων και την δημιουργία φακέλου της προς αδειοδότησης επιχείρησης. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.
Μερικές από τις κατηγορίες αδειοδοτήσεων στις οποίες αναλαμβάνουμε:
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Εργαστήρια, βιοτεχνικές μονάδες και αρτοποιία.
- Κινηματογράφοι και χώροι θεαμάτων.
- Εκπαιδευτήρια.
- Ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα.